+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Zelena revolucija

U sklopu projekta „Zelena revolucija 2“ koju realizira ZEOS Eko-sistem d.o.o. iz Sarajeva u saradnji sa školama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine predali smo danas ispred naše škole ZEOS-u oko 500 kg raznog električnog i elektronskog otpada. Ovim projektom želimo ukazati na zakonsku obavezu pravilnog upravljanja, odlaganja i zbrinjavanja elektronskog ali i drugog otpada, te raditi na izgradnji ekološke s//gmstzstud.com.ba/vijesti kako kod učenika tako i stanovništva općenito.
Zahvaljujemo svim učesnicima projekta na saradnji i nadamo se da će ovakvih i sličnih akcija biti i u budućnosti. Tokom ovog projekta najviše su se angažirali učenici IIId, IVe i IIIe.


::: GMS Web Team ::: Datum:15.03.2023 ::: Nazad