+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Sekcije

Pored redovne nastave, kao oblici neposrednog obrazovno-vaspitnog rada zastupljeni su dodatna, dopunska nastava i slobodne aktivnosti s ciljem razvijanja stvaralačkih sposobnosti dostignuća u nauci, umjetnosti, stvaranju radnih navika i lične odgovornosti i smisla za kolektivni rad.
U školi radi i Vijeće učenika koje sačinjavaju predstavnici svih razreda.

 • Horska
 • Vijeće Učenika
 • WEB Team
 • Recitatorsko-literarna
 • Košarkaška Muška
 • Košarkaška Ženska
 • Odbojkaška Muška
 • Odbojkaška Ženska
 • Bibliotekarska
 • Novinarska
 • Dramska
 • Nogomet
 • Historijska
 • Ekološka i sekcija za estetsko uređenje
 • Prva pomoć
 • Plesna
 • Likovna
 • Mladih genetičara
 • Crveni križ
 • Psihološka