+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

O Stranici

<1>Prvu stranicu (gms.inet.ba) su (2002/2003) uradili učenici Adnan Selimović, Enver Nurkanović, Emir Čaušević i Eldar Babajić kao članovi prvog Web Team-a sa temom "Historijat i baza podataka učenika i profesora Velike gimnazije u Tuzli od 1899". Osnivač WT-a i mentor ovog rada je Muhidin Fočić prof. informatike.
<2>Drugu stranicu (gmstz.edu.ba) uradio je učenik Semir Karić kao samostalan rad za brže administriranje vijesti sa ASP-om. Mentorstvo je vodio Fuad Harčin prof. informatike (2005/2006).
<->Obje domene su ugašene<->
<3>Treća stranica www.gmstz.stud.ba je urađena u sklopu maturskog rada učenika Selvina Fehrića na temu "PHP & MySQL - Višejezični web site GMS-a". Mentor ovog maturskog rada je Muhidin Fočić, prof. informatike.
Stranica je urađena isključivo zbog potrebe postojanja višejezičnog web site-a Gimnazije "Meša Selimović" jer ova škola je u stalnoj komunikaciji sa školama širom Evrope.
Na doradi i ažuriranju stranice radili Selvin Fehrić te GMS Web Team 2006/2007.
<4>Četvrta stranica (gms.gmstz.stud.ba) je maturski rad Hasanhodžić Harisa, Tufekčić Edina i Cavrić Benjamina sa nazivom "GMS INTRANET Aplikacija za testiranje", koja od 2008/2009. godine služi za on-line testiranje učenika. Mentor ovog maturskog rada je Muhidin Fočić, prof. informatike.

<5>Peta stranica www.gmstz.com.ba urađena je kao odgovor učenika Amira Mujačića (Web Mastera) na savremeni web-dizajn i mentora Muhidina Fočića prof.informatike 2013/2014. godine.

<6>Potpuni dizajn i rekonstrukciju uradio je u šestoj stranici (gmstz.net->gmstz.iam.ba) učenik Kenan Mešić (2017/2018), uz mentorstvo Fuada Harčina i Muhidina Fočića, dva profesora informatike.

|*|Prva domena gms.inet.ba bila je od 2002. - 2007. na hostingu "Genelec" Tuzla. Druga domena 2004. - 2005. je bila gmstz.edu.ba na hostingu "UTIC" Sarajevo. GMS Web Team od 2007. godine radio je na H-SPHERE (Plan) / PARALLELS (BIZ) hostingu "BHTelecom" provajdera sa domenama:
gmstz.stud.ba; gmstz.com.ba; gms.gmstz.stud.ba; gmstz.iam.ba; gmstz.prof.ba
Od septembra 2020. godine izvršena je migracija na HCP (CLOUD) hosting "BH Telecom" sa domenama:
gmstzstud.com.ba; gmstz.com.ba; gmstziam.com.ba; gms.gmstz.com.ba; gmstzprof.com.ba

|*|ADMIN Account & MASTER Domains Web+Post - Muhidin Fočić prof.inf.; Fuad Harčin prof.inf.

Na doradi i ažuriranju rade članovi informatičke sekcije GMS Web Team.GMS Web team 2002/2003:
 • Adnan Selimović
 • Enver Nurkanović
 • Emir Čaušević
 • Eldar Babajić


 • GMS Web team 2003/2004:
 • Mesud Pašić


 • GMS Web team 2004/2005:
 • Selvin Fehrić


 • GMS Web team 2005/2006:
 • Selvin Fehrić
 • Semir Karić


 • GMS Web team 2006/2007:
 • Selvin Fehrić
 • Adnan Bekan
 • Haris Hasanhodžić


 • GMS Web Team 2007/2008:
 • Adnan Bekan (Pretraga ocjena - maturski rad)
 • Haris Hasanhodžić
 • Edin Tufekčić
 • Benjamin Cavrić (Animacije, video)
 • Prevodioci:
 • Engleski jezik - Jasmina Selimović
 • Njemački jezik - Ema Kačar, Džavid Fočak
 • Francuski jezik - Lejla Hadžiselimović


 • GMS Web Team 2008/2009 :
 • Faruk Salihbegović
 • Said Avdić


 • GMS Web Team 2009/2010 :
 • Adin Halilović
 • Armin Korman
 • Armin Bajrić


 • GMS Web Team 2010/2011 :
 • Fehro Muratović


 • GMS Web Team 2011/2012 :
 • Fehro Muratović
 • Kenan Gutić
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković


 • GMS Web Team 2012/2013 :
 • Fehro Muratović
 • Kenan Gutić
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković
 • Haris Zonić
 • Ahmed Hadžić
 • Nedim Mahovkić
 • Adnan Mujačić


 • GMS Web Team 2013/2014 :
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković
 • Haris Zonić
 • Denis Hisari
 • Adnan Mujačić


 • GMS Web Team 2014/2015 :
 • Amir Mujačić
 • Amar Koprić
 • Omar Hasić
 • Nermin Kovčić
 • Muamer Okić


 • GMS Web Team 2015/2016 :
 • Amar Koprić
 • Omar Hasić
 • Nermin Kovčić
 • Muamer Okić


 • GMS Web Team 2016/2017 :
 • Muamer Okić
 • Amar Koprić
 • Omar Hasić
 • Amar Šehović
 • Mirnes Muminović
 • Adnan Kamberović


 • GMS Web Team 2017/2018 :
 • Amar Šehović
 • Mirnes Muminović
 • Fahrudin Selimović
 • Adnan Kamberović
 • Ažuriranje baze profesora i učenika (1998/1999 - 2016/2017):
 • Šejla Mandžić
 • Jasmina Pirić
 • Maida Sabitović


 • GMS Web Team 2018/2019 :
 • Amar Šehović (Instagram/gms_tz)
 • Šejla Mandžić (Digitalizacija Monografije 115)
 • Fahrudin Selimović
 • Adnan Kamberović
 • Mirnes Muminović
 • Kenan Mešić
 • Admir Mahmutović
 • Amar Kešetović


 • GMS Web Team 2019/2020 :
 • Kenan Mešić (Transfer na www.gmstz.iam.ba)
 • Admir Mahmutović (PostMaster Fb/gmstz)
 • Amar Kešetović


 • GMS Web Team 2020/2021 :
 • Admir Mahmutović (PostMaster Fb/gmstz)
 • Amar Kešetović (WebMaster/gmstz)
 • Sadžida Rakovac
 • Kanita Rakovac
 • Haris Jahić
 • Ahmed Karabegović


 • GMS Web Team 2021/2022 :
 • Haris Jahić (WebMaster/gmstz)
 • Ahmed Karabegović (Web)
 • Muhamed Spahić (PostMaster Fb/gmstz)
 • Amila Kamenjaković (In/gms_tz)
 • Hamza Hodžić (In/gms_tz)