+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

“Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini”

Naša škola i pedagogica škole, Munira Karahodžić, delegirani su od MON TK za učešće u projektu “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini” koji UNICEF BiH implementira uz podršku USAID BiH. Ukupno 37 pedagoga i psihologa iz Tuzlanskog kantona, Srednjobosanskog i Posavskog kantona uspješno su prošli edukaciju za organizovanje intervizijskih radionica.


::: GMS Web Team ::: Datum:05.12.2022 ::: Nazad