+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Opšti smjer

Obrazovanje u opštoj gimnaziji usmjerava učenike ka opštoj naobrazbi iz jezičke, prirodne i društvene grupe predmeta, kulture i umjetnosti, te nastavku obrazovanja na višem nivou bilo kojeg usmjerenja.


Predmeti koji se izučavaju u toku četverogodišnjeg obrazovanja su:
 • Bosanski/hrvatski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Latinski jezik
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Informatika
 • Historija
 • Geografija
 • Filozofija
 • Psihologija i logika
 • Sociologija
 • Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Vjeronauka - Historija religija