+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Jezički smjer

Nastavnim planom i programom jezičkog smjera je predviđeno osposobljavanje učenika da se služe jednim stranim jezikom, kao i da usvoje osnovna znanja iz još dva strana jezika.
Obrazovanje u jezičkoj gimnaziji usmjerava učenike ka nastavku obrazovanja na filološkim fakultetima.


Predmeti koji se izučavaju u toku četvorogodišnjeg obrazovanja su:
 • Bosanski/ hrvatski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Francuski jezik
 • Latinski jezik
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Informatika
 • Historija
 • Geografija
 • Filozofija s logikom
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj