+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Donacija Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM

Dana 2.2.2022. u prostorijama škole, direktora Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, gospodina mr.sci. Muhidina Mujačića, dipl. ing. el., ugostila je direktorica JU Gimnazije „Meša Selimović“ Adisa Mujezinović. Tom prigodom, a u cilju unapređenja obrazovnog procesa u JU Gimnazija „Meša Selimović“, i u svrhu opremanja fonetskog kabineta namjenjenoga za nastavu stranih jezika, Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM donirala je vrijedan računar, laptop, i time stekla naklonost i zahvalnost naše škole.
::: GMS Web Team ::: Datum:02.02.2022 ::: Nazad