+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Uređenje učionice

Aktiv profesora fizike i profesorice Meliha Ahmetspahić i Azra Pihljak, su u saradnji sa učenicima 3-c, 3-d, 4-b i 2-d, tokom mjeseca decembra radili na uređenju učionice br. 44.
Cilj je da našim učenicima stvorimo ljepšu i ugodniju radnu atmosferu u kabinetma namijenjenim za izvođenje nastave fzike, da zidove oslikamo motivima iz različith tema mehanike, atomske fizike, električne struje i slično, koji će biti vizuelni podsjetnik našim učenicima prilikom učenja.
Uramili smo postojeće slike naučnika koji su dali doprinos razvoju fizike, uradili periodne sisteme elemenata za potrebe atomske fizike i tablice sa prefiksima.

::: GMS Web Team ::: Datum:17.01.2022 ::: Nazad