+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Seminar „Kultura davanja povratnih informacija, vođstvo i upravljanje projektom"

U Sarajevu je od dvadesetog do dvadeset prvoga decembra dvije hiljade dvadeset i prve godine odrzan seminar za direktore, na temu „Kultura davanja povratnih informacija, vođstvo i upravljanje projektom". Seminaru je svojim učešćem u interaktivnim metodama kroz brojne radionice dala doprinos i direktorica JU Gimnazije Meša Selimović, Adisa Mujezinović.
Razvijenost društva i svake njegove ćelije, obrazovnih institucija prije svega, zavisi od sposobnosti vođstva koje je krucijalna vještina koja može doprinijeti napretku poslovnog uspjeha u prvom redu pojedinca ali i institucije koja stoji iza takvoga pojedinca.
Bitnost ovakvoga projekta kretala se po vrlo inicirajućoj sentenciji našega savremenog doba da svijetom vlada onaj ko vlada informacijom, i bila usmjerena ka osposobljenosti pojedinca za svaku domenu projektnog menadžmenta.
Organizator je austrijska organizacija OEAD - Regional cooperation office Bosnia and Herzegovina , Serbia and Montenegro.
::: GMS Web Team ::: Datum:22.12.2021 ::: Nazad