+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Radionica Arduino

Dana 15.10.2021. godine, u prostorijama naše škole, u okviru organizacije BH Futures Foundation održana je radionica Arduino. Arduino je ime za otvorenu računalnu i softversku platformu koja omogućava dizajnerima i konstruktorima stvaranje uređaja i naprava koje omogućuju spajanje računala s fizičkim svijetom tj. stvaranje interneta stvari. Radionica je namijenjena učenicima srednjih škola i trajala je tri sata, a sastojala se od niza vježbi u cilju upoznavanja Arduino platforme.

Zahvaljujemo se profesorima naše škole Mireli Šehović i Fuadu Harčinu, koji su bili dio ovog projekta. Posebnu zahvalnost izražavamo BH Futures Foundation i njihovim volonterima na ukazanom povjerenju i podijeljenom znanju.

Udruženje profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona se uključilo u obilježavanje Evropske sedmice programiranja. Shodno higijensko epidemiološkoj situaciji neki događaji su se održali online a neki off-line u ograničenom kapacitetu.

UPINITK je na području Tuzlanskog kantona u saradnji sa volonterima BH Futures Foundation inicirao obilježavanje online događaja „PyKids in 6 lessons“ namijenjen učenicima osnovne škole kao i „Web 4 teens“ namijenjen učenicima srednjih škola gdje su i naši učenici uzeli učešće.
::: GMS Web Team ::: Datum:15.10.2021 ::: Nazad