+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Implementacija projekta modernog BMIS sistema

U skladu sa Memorandumom o razumjevanju potpisanim izmedju Vlade Federacije BiH i USAID-ovim FAR projektom potpisan je ugovor o implementaciji BMIS-a (informacijski sistem upravljanja budžetskim procesom) za sve kantone u Federaciji BiH.

Dana 07. i 08.09.2017. godine u prostorijama Gimnazije “Mesa Selimovic” Tuzla implementiran je projekat modernog BMIS sistema zasnovanog na centraliziranim bazama podataka koje ce omoguciti budzetskim korisnicima pripremu budzeta preko online sistema.


::: GMS Web Team ::: Datum:15.09.2017 ::: Nazad