+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Program školske razmjene na Zapadnom Balkanu

#CoFundedByTheEuropianComission
#Germancooperation
#RYCO
#GIZ
#QemalStafa

Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla je aktivan sudionik multidonorskog projekta „Program školske razmjene na Zapadnom Balkanu“. Program zajednički finansiraju Evropska Unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a sprovode Njemačka međunarodna organizacija za saradnju (GIZ) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Program obuhvata šest zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Albanija i S. Makedonija). Posebno treba istaći da je na platformi bilo 127 partnerskih aplikacija, a samo 30 je uspješno odobreno. Među njima i naša škola zahvaljujući velikom naporu predsjednika VU Armanu Ćulahu i pedagoga škole Munire Karahidžić.
Naša partnerska škola je Gimnazija "Qemal Stafa" iz Tirane, te zajednički implementiramo razmjenu učenika pod nazivom „Vrijednosti ne poznaju granice“.
Osnovni ciljevi ovog programa su međuregionalno pomirenje, interkulturalni dijalog i suočavanje s prošlošću. Trinaest učenika naše škole zajedno sa pedagogom škole i prof. Mušović Jasminom boravi u posjeti Tirani u periodu od 02.04. do 09.04.2022. godine.
::: GMS Web Team ::: Datum:08.04.2022 ::: Nazad