+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Particle Therapy Masterclass

Dana 18.03.2022. godine, učenici naše škole ponovo su bili dio Internacional Particle Therapy Masterclass programa. Prvi dio aktivnosti sastojao se od predavanja vrhunskih stručnjaka iz oblasti nuklearne medicine i fizike čestica. Nakon toga učenici su korištenjem MatRad programa vizuelizirali načine tretiranja i liječenja tumora, izbor vrste zračenja, moguće doze zračenja i stepen ozračenosti oboljelog, tumorskog tkiva, kao i okolnih zdravih organa, te upoređivali efikasnost korištenih načina zračenja.
Ovakvi Međunarodni kursevi imaju za cilj popularizaciju nauke. U vrijeme trajanja istih učenicima se pruža mogućnost da budu naučnici na jedan dan.
Zahvaljujemo se profesorima s PMF-a UNTZ-a prof dr.sc. Hedimu Osmanoviću, i mr. Rifatu Omeroviću, na ukazanoj prilici da naša škola bude dio ovog zanimljivog projeka i prof. Fuadu Harčinu na tehničkoj podršci.
Voditelj aktivnosti, prof. Azra Pihljak.
::: GMS Web Team ::: Datum:21.03.2022 ::: Nazad