+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Aktivni Mladi

Omladinska informativna agencija BiH (OIA) je prva nevladina i vanstranacka organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, koja djeluje kao nezavisni institut na polju razvoja omladinske politike sa ciljem pobolj?anja polo?aja mladih i povecanja njihove participacije u dru?tvu. U organizaciji OIA-e BiH odr?avaju se Regionalni Sajmovi ideja mladih u Banjoj Luci, Bihacu, Zenici, Tuzli i Sarajevu. Rijec je o kreativnom dogadjaju koji su pripremali sami srednjo?kolci iz razlicitih gradova ove zemlje na kojem predstavljaju svoje projektne ideje, tj. ?ta bi to oni sami uradili u svojoj ?koli, naselju, gradu kada bi imali minimalnu finansijsku podr?ku. Od samog pocetka nam je bilo jasno kojim cemo se problemom baviti, jer su psi na ulicama realnost grada Tuzle. Na?a ideja bazirala se na pomoci psima iz azila na nacin da osvojene novce ulo?imo u uredjenje postojeceg azila za pse u Tuzli. Poslali smo popunjenu projektnu aplikaciju, i ubrzo je stigao dopis da je na?a aplikacija u?la u u?i krug takmicara. Time su i pocele pripreme za realizaciju projekta. U realizaciji su ucestvovali i profesori. Dana 28.04.2009. godine u sportskoj Dvorani Univerziteta u Tuzli (12:00 do 14:00) odr?an je cetvrti po redu Regionalni Sajam gdje je na? projekat osvojio najveci broj glasova, a time smo pro?li u finalni krug takmicenja. Na cetvrtoj konferenciji (24. do 26.05.2009.godine) pod nazivom "Lokalne vlasti i mladi u BiH" birani su najbolji projekti. Prvih pet projekata dobili su nagradu u vrijednosti od 500KM za realizaciju smi?ljenjih projekata, medju kojima je bio i na?. Pocetkom nove ?kolske godine primili smo novac. U medjuvremenu, u azilu su ukradene armaturne ?ice kojima je azil bio ogradjen. 14.09.2009.godine iskoristili smo osvojeni iznos za ogradjivanje azila. Uprkos tako malom iznosu uspjeli smo realizirati ideju bez pomoci Vlade i njenih sektora. A ?ta bismo tek mogli, mi, i svi drugi aktivni mladi, kada bi oni imali sluha i za na?e ideje?!

::: GMS Web Team ::: Datum:25.12.2009. ::: Nazad