+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Matematičko-informatički smjer

Nastavni plan i program matematičko - informatičkog smjera ima za cilj da kod učenika razvije način mišljenja svojstven prirodnim naukama, matematici, te da osposobi učenike u oblasti informatike i računarstva da dosegnu nivo koji će im omogućiti nastavak školovanja na prirodno - matematičkim, ali i svim tehničkim fakultetima.
Nastavni plan i program ove gimnazije načinjen ja na osnovu nastavnog plana i programa opšte gimnazije koji je adekvatno proširen većim fondom nastavnih sati iz fizike, matematike, informatike i odabranih oblasti matematike.
Predmeti sa kojima se učenici susreću u toku školovanja su:

 • Bosanski/hrvatski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Latinski jezik
 • Matematika
 • Odabrane oblasti matematike
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Informatika
 • Historija
 • Geografija
 • Filozofija sa logikom
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 • Likovna kultura
 • Muzicka kultura
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj