+ 387 35 247 630

Muharema M. Fizovica 1, 75000 Tuzla

triangle

Konacne rang liste kandidata nakon intervjua ...

Konacne rang liste kandidata za prijem u radni odnos za skolsku 2016./2017. nakon intervjua(januar)

Datum: 30.01.2017 ::: Detaljnije :::

Predavanje "Emocionalna intaligencija kao faktor uspjeha"

Danas u okviru strucnog usavrsavanja profesora pedagogica skole Mesic Zekija..

Datum: 23.01.2017 ::: Detaljnije :::

Predavanje "Volonterski rad ucenika u nastavnim i vannastavnim aktivnostima"

Dana 20.01.2017. godine u okviru strucnog usavrsavanja profesora ..

Datum: 20.01.2017 ::: Detaljnije :::

Predavanje "Bloomova taksonomija i metodicki aspekti nastave"

U petak, 13.01.2017. godine od 14:00 do 15:00 u prostorijama nase skole..

Datum: 13.01.2017 ::: Detaljnije :::

Seminar o NPP-u novog IT smjera u Gimnaziji "Mesa Selimovic"

Dana 17.01.2017. godine odrzan je seminar o NPP-u novog IT smjera...

Datum: 17.01.2017 ::: Detaljnije :::